🛒 0 Kč

Prodej dálničních známek a asistenčních karet

Švýcarsko roční do 3,5t (nalepovací kupón)

Dálniční poplatek pro automobily do 3,5t, opravňující používat zpoplatněnou dálniční síť na území Švýcarska.
Známka je za zasílána jako cenné psaní doporučenou poštou

Prodejní cena: 1250 Kč

Platnost od:
Platnost do:
Zpět

Při nákupu v sídle UAMK Na Strži 9, Praha 4 je účtován manipulační poplatek.

Ceník prodej v sídle UAMK

 

UMÍSTĚNÍ DÁLNIČNÍHO KUPÓNU
Dálniční kupón je na vozidle umístěn následovně:
u vozidel na vnitřní straně čelního skla (na levém kraji skla či za zpětným zrcátkem),
u přívěsů a motocyklů na lehce přístupném, nevyměnitelném dílu.

Při umístění dálničního kupónu je třeba dbát přímého nalepení na čelní sklo. Nalepení dálničního kupónu pouze za pomoci lepící pásky, folie nebo dalších pomocných prostředků není tolerováno a je trestáno v souladu s právními předpisy.

VÝMĚNA DÁLNIČNÍHO KUPÓNU SE NEPROVÁDÍ:
Celní úřad neprovádí výměnu v případě, že:

se kupón poškodí při špatném zacházení,
dojde ke zničení nebo ztrátě kupónu,
dojde k prodeji vozidla, přívěsu, karavanu či motocyklu.

NÁHRADA DÁLNIČNÍHO KUPÓNU:
Celní úřad provádí zdarma výměnu v případě, že:

při prodeji nebo při nalepení dojde k poškození a dálniční kupón je celý vrácen,
při celní kontrole nebo při předvedení vozidla dojde ke zjištění, že dálniční kupón není správně nalepen (např. na zadním skle vozidla). V tomto případě také obdržíte pokutu v souladu s právními předpisy,
se jedná o zjevnou tiskovou chybu,
dojde u vozidel registrovaných v zahraničí k výměně čelního skla z důvodu poškození skla a náhrada škody není provedena pojišťovnou (k žádosti o náhradu je nutné přiložit poškozený dálniční kupón a fakturu za výměnu poškozeného skla).

U vozidel registrovaných ve Švýcarsku se provádí náhrada prostřednictvím pojišťovny.
Ve všech ostatních případech musí žadatel kontaktovat písemně Švýcarské vrchní ředitelství cel:

Eidgenössische Oberzolldirektion
Sektion Fz & SVA
Monbijoustrasse 40
3003 Bern

PŘENOSITELNOST DÁLNIČNÍHO KUPÓNU
V souladu s právními předpisy je dálniční kupón platný pouze na příslušném vozidle, tzn. oddělení a nalepení dálničního kupónu na jiné vozidlo není dovoleno. Oddělené dálniční kupóny ztrácejí svou platnost a jiné použití je postihováno v souladu s právními předpisy.